AZƏRBAYCANDA KORONAVIRUSLA BAĞLI XƏBƏRLƏR

Dünya ədəbiyyatından qısa hekayələr

Dünya ədəbiyyatından qısa hekayələr

23 İyul 2019, 14:15 42129
Xavier Alfaro Kalvo
 
 Sevginin Zamanı
 
İnsan sevəndə zaman dayanır. Sabah iki saat boyunca sənə baxdım. Dünən sənə daha çox baxa bilmək üçün özümə iki əlavə göz alacağam. 
 
Avqusto Monterroso
 
Qara qoyun
 
   İllər öncə uzaq bir ölkədə yaşayan bir qara qoyunu güllələdilər.  Yüz il sonra peşman olan sürü onun at üstündə bir heykəlini ucaldıb parkın ən gözəl yerinə qoydular. Sonrakı illərdə də nə zaman bir qara qoyun görsələr onu da o dəqiqə edam edirlərmiş ki, gələcək nəsillərin sıradan qoyunları  heykəl sənətiylə məşğul ola bilsin. 
  
Alejandro Jodorovski
 
Pəri
 
Başında tacı olan qurbağa bir adamın önünü kəsib "öp məni” dedi. Adam düşündü: "Qurbağa ovsunlanıb. Onu öpsəm krallığın varisi olan gözəl bir şahzadəyə çevrilə bilər. Onunla evlənib taxt-taca sahib olaram”. Və qurbağanı öpdü. Adam bir göz qırpımında qurbağaya çevrildi. Öpdüyü qurbağa sevinclə qışqıraraq dedi: "Əzizim, çoxdandır sənə cadu ediblər, amma nəhayət səni xilas etdim!”
 
Karel Çapek
 
Yanlış
 
Ağdənizdə gəmiylə gedirdik. Hər yer gömgöydür. Dənizin harada bitib səmanın harada başladığını ayırd etmək olmur. Buna görə limanda və gəmidə hər yerdə haranın yuxarı, haranın aşağı olduğunu göstərən lövhələr var. Bu lövhələr olmasa adam səmayla dənizi qarışdırar. Ötən gün gəmimizin  kapitanı bir gəminin yanlışlıqla dənizdə üzmək əvəzinə səmayla üzdüyünü dedi. Gəmi ucsuz-bucaqsız səmadan bir daha geri dönmədi və indi onun harada olduğunu heç kim bilmir. 
 
Xulio Kortasar
 
Paskalya adasının güzgüləri
 
 
   Paskalya Adasının qərbində güzgüyə baxanda keçmiş zamanı, şərqində güzgüyə baxanda isə gələcək zamanı görmək olurdu. Ancaq millimetrlik ölçüylə güzgünün adada indiki zamanı göstərdiyi nöqtəni tapmaq olardı. Yenə də güzgünün haradasa düzgün göstərməsi bütün güzgülərin də düzgün göstərdiyi mənasına gəlmirdi. Çünki fərqli materiallardan hazırlanan bu güzgülərin işləmə metodu fərqli idi. Bu səbəblə Gugenheim təqaüdüylə adaya tədqiqat üçün gələn antropoloq Salomon Lemos adanın şərq tərəfində üzünü qırxarkən güzgüdə özünü xəstəlikdən ölmüş gördü. Amma eyni zamanda Paskalya Adasının qərbindəki kiçik güzgü heç kimə (çünki qayaların arasına düşmüşdü) öncə şortla məktəbə gedən Salamon Lemosu, sonra anası və atası tərəfindən vannada sevinclə sabunlanan balaca Salomon Lemosu, sonra da Trenkue Lauqindəki bir tarlada "quu qu” deyərək xalası Remeditosu duyğulandıran Salomon Lemsou göstərirdi. 
 
İstvan Örkeny
 
Yuva

Qızcığazın dörd yaşı vardı. Ötən günləri çoxdan unutmuşdu. Anası onu dəyişikliklərə hazırlamaq üçün tikanlı məftillərin yanına gətirdi. Uzaqdan keçən qatarı göstərib dedi:
-   Bax, o qatar bizi də evə aparacaq.
-   Bəs onda nə olacaq?
-   Onda öz evimizdə olacağıq. 
-   Nə deməkdi öz evində olmaq? – deyə soruşdu qızcığaz. 
-   Yəni əvvəllər yaşadığımız yerə qayıdacağıq. 
-   Nə var ki orada?
-   Balaca ayı oyuncağı xatırlamırsan? Bəlkə, digər oyuncaqlarında durur hələ.
-   Ana, evdə də gözətçilər olur?
-   Yox, qızım, evdə gözətçilər olmur.
-   Yəni oradan qaça bilərik?
 
Tərcümə: Ramil Əhməd