AZƏRBAYCANDA KORONAVIRUSLA BAĞLI XƏBƏRLƏR

Yeni Çağ – necə başlayacaq?!

Yeni Çağ – necə başlayacaq?!

11 Noyabr 2019, 13:30 669
XXI əsrin aforizmləri
 
Birinci hissə
 
Üçüncü minillik zaman kimi başlayıb, epoxa kimi yox.
 
***
Həqiqət körpə uşaq kimidir – yıxıla-yıxıla böyüyür.
***
Transendental dünyanın zamanı – əbədiyyət, empirik dünyanın zamanı – indidir.
***
Yeni Çağ onda başlayacaq: İnsan dağıtmadan qurmaq sənətinə yiyələnəndə.
 ***
 Dünya –  sonuna çatmaq üçün deyil, yolu ilə getmək üçündür.
 ***
 Gələcək – gəlmir, gətirilir.
 ***
 Sivilizasiya onu tapdayanları daha çox yadında saxlayıb.   
 ***
 Aforizm – mütəfəkkirin strategiyasıdır.
 ***
 Ən yüksək səviyyəsinə aforizmdə çatır elitar mədəniyyət.
 ***
 Aforizm – dərin fikrin geniş ərazilərini fəth etsə də, orada öz İmperiyasını yox, Respublikasını qurur.
 ***
 Alim dünya ilə danışır. Şair dünyanı danışdırır.
 ***
 Pillələrlə kimi hündürlüyə qalxır, kimi yüksəkliyə.
 ***
 Özün ol. Özün olmayanda yerinə başqası dolur.
 ***
 İnsanların əhliləşdirilməsi: bunu tarix boyu heyvanlar həyata keçirib.
 ***
 Arxandan Şər səni qovduqca, qarşında Onu daha amansız görəcəksən.
 ***
 Dərinlərin boğulduğu yer – dayazlıq.
 ***
 Kainat özünün ən kiçik zərrəsindən belə böyük deyil.
 ***
 Mədəniyyətlər öz dilində danışanda, bir-birini daha yaxşı başa düşür.
 ***
 Miloslu Veneranın qırılmış qolları iki min ildir ki, sənətə və gözəlliyə məbəd tikir.
 ***
 Aralarındakı körpüləri yandıranlar eyni uçuruma yuvarlanırlar.
 ***
 İnsanlarla məsafə saxlamasan, onlarla doğmalaşa bilməzsən.
 ***
 Dünyanın maddi nemətləri nə qədər çox olsa da, həmişə onun qıtlığını çəkənlər və içində üzənlər var.
 ***
 Atılan, lakin dəyməyən güllələr sonrakı müharibələrə saxlanılır.
 ***
 İnsan yalnız sındırılandan sonra məlum olur ki, o, şüşədən imiş.
 ***
 Düz qırmızı xəttə çatanda, arxada da, öndə də uçurum olduğunu görürsən.
 ***
 Vicdanını itirənlər həmişə onu başqalarının ayaqları altında tapırlar.
***
 Papa İsanın özünü kütləyə, kölgəsini siyasətə xərcləyir.
 ***
 Ən böyük Demokrat elə – Tanrıdır. İlk müxalifəti də özünə qarşı O yaradıb – Şeytanı.
 ***
 Deyəsən, nə Qərb Şərqi, nə də Şərq Qərbi başa düşəcək. Ortalıqda qalanlar isə heç birini.
***
 Başın boşluğu həm də o deməkdir ki, o yalnız zibillə doldurula bilər.
 ***
 Əsas funksiyadır: onu icra edən həmişə tapılır.
 ***
Paleolit çağında atılan bumeranq hədəfinə çatmasa, bəşəriyyəti də özü ilə birlikdə arxaik zamanlara qaytaracaq.
 ***
Bir yerdə öldürülən həqiqət min yerdən daha böyük qüvvətlə fışqırır.
 ***
 Həyat, gələcəyi keçmişindən böyük olanda irəliləyə bilir.
 ***
 Dünyaya öldüyün günün səhərinin gözü ilə bax! Nə görürsən, dostum?!
 ***
 Çoxu diqqətlə qulaq asır – elə başa düşmədiyindən.
 ***
 Dünyada o qədər absurd var ki, o olmayan yerə ayağını basanda boşluğa düşüb yıxılırsan.
 ***
 Ölənin nəyinə ağlayırıq... Bəlkə, həm də ölüncəyədək onda doğulmayana?!.
 ***
İnsan var ki, aldanmağı və özünü məharətlə aldadılmış kimi göstərməyi ona aldatmağı və aldatmağa məharətlə səy göstərməyi qədər ləzzət verir.
 ***
 Ağac: ondan kamança da düzəltmək olar, dəyənək də.
 ***
 Haram – qudurdur, Halal – doyurur.
***
Kosmosdan açıq şəkildə görünür: ikiüzlülük – iki üzün ortasında yerləşir. 
***
Srağagün – Meymun, dünən – Qul, bu gün – Darvin olan bəşəriyyət sabah – İnsan olmaq üçün gərək öz Mənəviyyat dəyərlərinin panteonu üzərində yüksəlməyi bacarsın.
 ***
 Dünyanın ən dəqiq snayperi – həqiqət.
 ***
 Aforizmlər mədəniyyət cəbhəsində 300 spartalı tək döyüşür.
 ***
 Yuxudakı yox, gerçəkdəki uyqu – yalan.
 ***
 Qaranlıq – işıq sürətini yalnız beyinləri fəth edəndə alır.
 ***
Özünü tapmayanı Tanrı da axtarmır.
 ***
 Üfüqlər ona görə hamının dostudur ki, heç kimi sıxmır, hər kəsi özündən daha artıq olduğunun dalınca yürüdür.
 ***
İndinin sol qolu – Keçmiş, sağ qolu – Gələcəkdir.
 ***
 Çağı görmək üçün gərək onun içindən piyada keçib, sərhədlərini adlayıb kənarında dayanasan.
 ***
 Pəncələrinə təkan verib yuxarı sıçra: görəcəksən ki, əsl yüksəklikdə hamı bərabərdir.
 ***
Həqiqətlər sərt şəkildə üz-üzə gələndə də toqquşub bir-birini sıradan çıxarmır, ustalıqla çevrilib yanaşı dayanır və birgə irəli baxırlar.
 ***
 Vicdanın ekoloji böhranı mənəviyyat quraqlığı yaradır.
 ***
 Çoxları uzun illər ölü ruhunun meyitini sürüyür diri canında.
 ***
 Sadəlik – insanın öz təbii keyfiyyətlərini heç bir rəng qatılmadan tam dolğunluğunda təzahür etdirmək mədəniyyəti, qarşısındakını yetərincə dəyərləndirmək bacarığı, əxlaqın istedadıdır.
 ***
 Zamanı idarə etməyin yolu yalnız o halda tapılır ki, əbədiyyətin yaradıcı anlardan ibarət olduğu dərk edilir.
 ***
 Sən mənə şübhə ver, mən ondan inam yaradım.
 ***
 Qənaət – qazancın yarısı, bədxərclik – iflasın hamısıdır.
 ***
 Nə qədər əhəmiyyətli söz desələr də, dünya təsadüfi adamlara inanmır.
 ***
 Dilucu salamlaşmalar – səthi münasibətlərin status-kvosudur.
 ***
 Qibtə, həsəd, paxıllıq: dərin psixoloji əsaslara malik olmayan toplumlar bunları fərqləndirə bilmir.
 ***
 Süzgəc-yaddaş – şüur axınında xilaskar: o, insan xarakterini dəyər münasibətləri və keyfiyyət meyarları təməlində möhkəmləndirir.
 ***
 Doğru sözü dolama deyən kəs təkcə manevr etmir, həm də psixoloji naturalizmin yeni modusunu təqdim edir.
 ***
 İnsanın qarşısına divarlar, o – daş olmadığından çəkilir.
 ***
 Azadlıq hissini itirənlər – sürü instinkti qazananlardır.
 ***
 Kəndir iki qulu birləşdirir, iki bəyi yox.
 ***
 Sənə sürünürlərsə, – sənə dırmanacaqlar. 
 ***
 Biganəliyimiz begemot tək əsnəyir.
 ***
 Öz qəlbinin yolu ilə getməyənlər bu dünyanın çalın-çarpaz yollarında azırlar.
 ***
 İnsan başından doğulur ki, yəni sən ayaqlarınla yox, başınla yeriyəcəksən.
 
***
 Qəfil parlayan şöhrət ikisindən birini kor edir: ya baxanları, ya baxılanı.
 ***
 Toz həqiqət dənəciklərini yerüzündən süpürəndən sonra qalxır.
 ***
 Hisslərin tərbiyəsi insanın öz hüceyrələri ilə danışmağından başlayır.
 ***
 Bütün artıqlarını atandan sonra nə qədər zəngin olduğunu görəcəksən.
 ***
 Əsgərlər əks cəbhələrdə döyüşsələr də, ortada ölürlər.
 
***
 Balıq üzgəcləri ilə üzür, üzgəclərindən də tora düşür.
 ***
 Düz yolla gedəndə də dörd yol ayrıcındasan.
 ***
İnsanın susması ilə ölməsi arasındakı fərqi bəzən heç nəfəs də bilmir.
 ***
 Hansı qidaya qarışırsa-qarışsın – zəhər qalib gələcək. Hansı rəngə qarışırsa-qarışsın – qara qalib gələcək.
 ***
Həqiqət – insanın əzəl mahiyyəti, Ədalət – onun sosial mahiyyətidir. Həqiqət və Ədalətin nigahından doğulur.
 ***
Heyvan – canını, İnsan – həyatını itirməkdən qorxur.
 ***
Bacarırsan – külü yandır.
 ***
 Şərəf – insanı daxildən, şöhrət – insanı zahirdən parladır.
 ***
 Mövqelər bir-birini əzəndə də, həqiqətlər bir-birini tapdamır.
 ***
Əl yumruğa çevriləndə gözləri tutulur.
***
Dostlar: bir çörəyin iki üzü.
***
Boşluqdan ağır yük yox.
***
Vicdan – ədalətsizliyə dözməyi alçaqlıq saymaqla yüksəlir.
 ***
 Didaktika yalnız qocaları tərbiyə edə bilər.
 ***
 Yol – həm ona birləşən, həm də ondan ayrılan cığırlarla böyüyür.
 ***
 Budaq tumurcuqlanmayınca, yarpağını tökməz.
 ***
 Hənirti – gərəkən anında həyat deməkdir!
 ***
 Ürəyini Vətən kimi qoru.
 ***
 Milli özünüdərketmə – bu dünya içində bir dünya olmaq düşüncəsi.
 
Rahid Ulusel