AZƏRBAYCANDA KORONAVIRUSLA BAĞLI XƏBƏRLƏR

Fərid Hüseynin “Nizami söhbətləri” kitabı işıq üzü görüb

Fərid Hüseynin “Nizami söhbətləri” kitabı işıq üzü görüb

Mədəniyyət
24 Sentyabr 2021, 13:15 278
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gənclər Şurasının sədri, şair Fərid Hüseynin Nizamişünas alimlərdən, şərqşünaslardan, eləcə də dahi ədibin yaradıcılığına bələd olan söz və fikir adamlarından aldığı müsahibələrdən ibarət "Nizami söhbətləri” kitabı "Nizami İli” çərçivəsində nəşr edilib. Kitab Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbu orqanı olan "Azərbaycan” jurnalının layihəsi kimi işıq üzü görüb. Nəşr adı çəkilən jurnalın "Nizami İli”nə töhfəsidir. Sabir Rüstəmxanlı, İlqar Fəhmi, Məsiağa Məhəmmədi, Seyfəddin Rzasoy, Firudin Qurbansoy, Səadət Şıxıyeva, Zəhra Allahverdiyeva, Nəzakət Məmmədli, Əsəd Cahangir, Sərxan Xavəri və Əlimuxtar Muxtarovun dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı haqqındakı ədəbi söhbətlərində dahi ədibin əsərlərinin ən müxtəlif istiqamətləri, məqamları təhlil olunur. Nəşrdəki müsahibələrin əksəri "Azərbaycan” jurnalında "Nizami söhbətləri” adlı rubrikada dərc edilib.

Nəşrin Ön sözün müəllifi və redaktoru "Azərbaycan” jurnalının baş redaktoru İntiqam  Qasımzadə, məsləhətçisi isə adı çəkilən jurnalın baş redaktor müavini Südabə Ağabalayevadır. Kitabın ön sözünü qələmə alan Əməkdar incəsənət xadimi İntiqam Qasımzadə yazır: "Azərbaycan zaman-zaman dünyaya söz sənəti xəzinəsini nadir incilərlə zənginləşdirən böyük sənətkarlar bəxş etmişdir. Bunların sırasında Nizami Gəncəvi yaradıcılığı möhtəşəmliyi, müdrikliyi və həyatiliyi ilə seçilir. Nizami o nadir sənətkarlardandır ki, dərin fəlsəfi məzmunu yüksək poetik dillə, özü də aydın, anlaşıqlı bir tərzdə oxucularına çatdıra bilmişdir. Elə ilk növbədə bu səbəbdən də yazıldıqları dövrdən doqquz əsrə yaxın bir vaxt keçməsinə baxmayaraq, onlar öz bədii dəyərini bu gün də itirməmişlər. Bəli, Nizami Gəncəvi Azərbaycanın qədim Gəncə şəhərində doğulub, ömrü boyu orda yaşayıb-yaratsa da, bütün dünyanı fəth edə bilib. Bu mənada o, fatehdir. Belə ki, onun əsərləri dünya xalqlarının danışdıqları əksər dillərə tərcümə olunub. Bu hələ hamısı deyil, bu xalqların təmsilçiləri olan böyük ədəbiyyatşünas alimlər, yazıçılar, tarixçilər Nizami Gəncəvi yaradıcılığının dərin məzmunu, sənətkarlıq xüsusiyyətlərini təhlil etməyə çalışmış, qiymətli əsərlər yazmışlar. Xüsusən ingilis, rus, alman, fransız alimləri və təbii ki, Şərqin tanınmış şərqşünasları çox qiymətli elmi əsərlər ortaya qoymuşlar. Böyük sənətkarın vətəni Azərbaycanda Nizamişünaslıq ədəbiyyatşünaslıq elminin həmişə xüsusi önəm verilən sahələrindən olub. Azərbaycan alimləri, yazıçıları, sənətşünaslar daim Nizami yaradıcılığına müraciət etmiş, ondan bəhrələnmiş və eyni zamanda, hər yeni nəsil onda özü üçün nə isə kəşf etmişdir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2021-ci il "Nizami Gəncəvi ili” elan olunduqdan sonra nizamişünaslıqda yeni bir canlanma baş verdi və təbii ki, çoxlu sayda yeni məqalələr yazıldı. Nizami "Xəmsə”si tükənməz bir enerji mənbəyi kimi ona üz tutan hər kəsə götürə biləcəyi qədər pay verir. Nizami yaradıcılığı elə bir dəryadır ki, ora baş vuran əliboş qalmır. Bu mənada Fərid Hüseynin "Azərbaycan” jurnalı ilə birgə həyata keçirdiyi "Nizami söhbətləri” layihəsi çərçivəsində Nizami Gəncəvi yaradıcılığına bələd çağdaş söz və fikir adamları ilə apardığı söhbətlər, müsahibələr çox maraqlıdır, bugünkü Azərbaycanda Nizami Gəncəvi şəxsiyyətinə və onun əbədiyaşar sənətinə olan sonsuz maraq və məhəbbət barədə kifayət qədər təsəvvür yaradır. Şübhə etmirəm ki, bu yazılar böyük humanistin gələcək tədqiqatçıları qarşısında yeni üfüqlər açacaqdır”.