AZƏRBAYCANDA KORONAVIRUSLA BAĞLI XƏBƏRLƏR

Feyzbukda... (çağdaş satira)

Feyzbukda... (çağdaş satira)

19 İyul 2014, 15:39 1298
Arif odu, “fırlansın” dünyanı feyzbukda
Tapsın yeni dünyada mənanı feyzbukda.

Səhranı atıb çoxdan Məcnun dediyin oğlan,
Day indi tapıb, ay can, Leylanı feyzbukda.

Qoy arvadı mətbəxdə, söysün bu qara bəxtə,
Ancaq ki yaşıl saxla, Sevdanı feyzbukda...

Həsrət uşağın parka, lənət oxusun Marka,
Gör “xoş gələcək” adlı röyanı feyzbukda.

Düşmənlə döyüş çatda, al yağlı söyüş, çatda (çatla),
Qondar Qarabağ adlı qovğanı feyzbukda.

“Məsciddə adam azdır...” - az fikrimizi azdır!
Var bəziləri, saxlar əhyanı feyzbukda.

Çal vicdanına laylay, tök nifrətini lay-lay,
Əlbəttə, dəyiş gerçək imzanı feyzbukda.

Yazma adını sonda, nolar ki, Əvəz, onda?
Söz əhli görür onsuz misranı feyzbukda...

17.07.2014, gecə saat 02:15. Bakı